بستن

مواد پرکاربرد مرک | مواد پر فروش مرک

مواد پرکاربرد و پر فروش مرک در ایران کدام است؟

مواد پرکاربرد مرک | مواد پر فروش مرک :

ردیفکدنام ماده شیمیایینمایندگی
۱۸۱۴۷۴۸تترا متیل آمونیوم هیدرواکسایدسفیر آزما کیان
۲۸۰۳۲۲۷۱و۴-دی کلرو بوتانسفیر آزما کیان
۳۸۴۱۰۲۹اکتادسیل آهنسفیر آزما کیان
۴۸۱۴۷۱۳تترا اتیلن پنتاهنسفیر آزما کیان
۵۸۰۰۸۸۲اتیل سیانو استاتسفیر آزما کیان
۶۸۱۴۶۴۵تترا بوتیل آمونیوم کلرایدسفیر آزما کیان
۷۸۰۸۱۶۱تیوفن-۲-کربالدهیدسفیر آزما کیان
۸۸۰۴۳۱۰۲-هیدروکسی استوفنونسفیر آزما کیان
۹۸۲۲۱۱۲اکتادسنسفیر آزما کیان
۱۰۸۲۰۸۴۴۱- نفتالدهیدسفیر آزما کیان
۱۱۸۰۰۱۵۴متیل – ۲ – پیریدیل کتونسفیر آزما کیان
۱۲۸۰۸۲۷۹۱و ۴- دی آمینو بوتانسفیر آزما کیان
۱۳۸۰۲۸۱۵سیانوریک کلرایدسفیر آزما کیان
۱۴۸۴۱۲۱۰۴- فلورواستوفنونسفیر آزما کیان
۱۵۸۲۱۹۴۸۲- آمینوبنزیمیدازولسفیر آزما کیان
۱۶۸۱۸۸۴۷اتیلن گلایکول دی متا اکریلاتسفیر آزما کیان
۱۷۸۲۰۱۱۰آنترالدهیدسفیر آزما کیان
۱۸۸۲۰۴۰۹دی بنزوتیوفنسفیر آزما کیان
۱۹۲۸۲۰۱۰۲-متوکسی بنزآلدهیدسفیر آزما کیان
۲۰۸۱۴۰۶۸تتراپروپیل آمونیوم هیدروکسایدسفیر آزما کیان
۲۱۸۰۳۰۳۸دی سیکلوپنتادی انسفیر آزما کیان
۲۲۸۲۱۷۹۸۱- فلورو – ۲ – نیتروبنزنسفیر آزما کیان
۲۳۸۱۸۸۰۱۲و۳ – بوتان دیولسفیر آزما کیان
۲۴۸۰۰۲۲۰کلروسولفونیک اسیدسفیر آزما کیان
۲۵۸۴۱۰۲۲ان – ۲- دسیل تری متیل آمونیوم برومایدسفیر آزما کیان
۲۶۸۰۱۲۶۸۲-آمینو بنزوتیازولسفیر آزما کیان
۲۷۸۰۱۵۹۲۲- برمو آنیزولسفیر آزما کیان
۲۸۸۲۰۶۷۸۵- هیدروکسی متیل – ۲- فوران کربالدهیدسفیر آزما کیان
۲۹۸۰۱۱۱۳۲-آمینو پریدینسفیر آزما کیان
۳۰۸۲۰۹۴۸۴و۴ – دی آمینو دی فنیل اترسفیر آزما کیان
۳۱۸۱۸۱۵۱سیکلوهگزیل ایزوسیانیدسفیر آزما کیان
۳۲۸۰۳۴۵۲دی کلرو دی متیل سیلانسفیر آزما کیان
۳۳۸۰۱۹۶۴۱و۳ – بوتان دیولسفیر آزما کیان
۳۴۸۰۱۲۹۹بنزن تری کربوکسیکیک اسیدسفیر آزما کیان
۳۵۱۰۷۷۳۰سیلیکاژل – ستون کروماتوگرافیسفیر آزما کیان
۳۶۱۰۷۷۴۹سیلیکاژل ۶۰سفیر آزما کیان
۳۷۸۱۴۵۶۶دی ایزوپروپیل آزودی کربوکسیلاتسفیر آزما کیان
۳۸۸۲۰۵۴۴۱- دکان تیولسفیر آزما کیان
۳۹۸۱۴۷۱۳تترا اتیل آمونیوم برمایدرسفیر آزما کیان
۴۰۸۴۱۶۰۲۴- آمینو تیوفنونسفیر آزما کیان
۴۱۸۰۲۹۵۴دی سیکلو هگزیل کربودی ایهیدسفیر آزما کیان

۴۲

۸۰۰۶۵۸تترا اتیل اورتو سیلیکاتسفیر آزما کیان
مطب پیشنهادی :
محیط کشت ایکلای e coli | خرید | فروش | نمایندگی

 

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

توجه: تمامی ماده ها و کیت های تحقیقاتی از بیش از ۲۰۰ برند و تامین کننده موجود می باشد!

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تنها کافیست که با ما تماس بگیرید.

 

خدمات سایت در سراسر ایران :

۱- خرید محیط کشت و خرید کیت آزمایشگاهی

۲- خرید سیگما آلدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما آلدریچ  |  فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ

۳- مرک آلمان | نمایندگی مرک آلمان | خرید مرک آلمان | فروش مرک آلمان | خرید مرک | نمایندگی مرک | شرکت مرک | شرکت مرک آلمان

۴- مشاوره مقاله و مشاوره پایان نامه

 

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *