بستن

فهرست مجلات شیمی تجزیه | مجلات شیمی تجزیه

فهرست مجلات شیمی تجزیه | مجلات شیمی تجزیه

فهرست مجلات شیمی تجزیه (مجلات شیمی تجزیه) :

۱. نشریه پیشرفته شیمی

Advanced Journal of Chemistry-Section A

حوزه‌های تحت پوشش: شيمي (عمومي)، شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي معدني، طيف سنجي، شيمي صنعتي، شيمي و تكنولوزي فرايند

ترتیب انتشار: فصلی

شماره استاندارد: ۲۶۴۵-۷۷۶۸
شاپای الکترونیک: ۲۶۴۵-۵۶۷۶
نام صاحب امتیاز: دکتر سامی سجادی فر

۲. فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ

Journal of Color World

حوزه‌های تحت پوشش: شيمي (عمومي)، شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، طيف سنجي، علم مواد، زيست مواد، تغييرات جهاني، بهداشت محيط، مهندسي محيط زيست، فيزيك (عمومي)، فيزيك ميان رشته اي، شيمي و مهندسي شيمي مواد، مهندسي بيوشيمي، مهندسي شيمي (عمومي)، مهندسي و فناوري، مهندسي صنايع، مهندسي عمومي

ترتیب انتشار: فصلی

شماره استاندارد: ۲۲۵۱-۷۲۷۸
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۲۲۲۳
نام صاحب امتیاز: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

رتبه علمی: علمی-ترویجی

۳. فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز

Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology

حوزه‌های تحت پوشش: سوخت هاي فسيلي، شيمي تجزيه، تكنولوژي نفت و سوخت

ترتیب انتشار: فصلی

شماره استاندارد: ۲۴۱۲-۲۳۴۵
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۰-۲۳۴۵
نام صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت

رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۴. فصلنامه علوم و فناوری ذرات

Journal of Particle Science & Technology

حوزه‌های تحت پوشش: شيمي (عمومي)، شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي معدني، زيست مواد، سراميك، علم مواد (عمومي)، علم و تكنولوژي پليمر

ترتیب انتشار: فصلی

شماره استاندارد: ۲۴۲۳-۴۰۸۷
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۴۰۷۹
نام صاحب امتیاز: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۵. فصلنامه شیمی نوین

International Journal of New Chemistry

حوزه‌های تحت پوشش: شيمي (عمومي)، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي معدني

ترتیب انتشار: فصلی

شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۱۸۸x
نام صاحب امتیاز: دکتر رویا احمدی

۶. فصلنامه شیمی آلی

Organic Chemistry Journal

حوزه‌های تحت پوشش: شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك

ترتیب انتشار: فصلی

شماره استاندارد: ۲۲۲۸-۶۰۵۵
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه

۷. فصلنامه ارتباطات شیمی ایران

Iranian Chemical Communication

حوزه‌های تحت پوشش: سم شناسي (عمومي)، شيمي اعصاب، شيمي، شيمي (عمومي)، شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي معدني، طيف سنجي، علم مواد، علم مواد (عمومي)

ترتیب انتشار: فصلی

شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۴۸۰۶
نام صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

۸. دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر

Iranian Journal of Polymer Science and Technology, IJPST

حوزه‌های تحت پوشش: علوم زيستي، علوم فيزيكي و مهندسي، انرژي و قدرت، انرژي (عمومي)، سوخت هاي فسيلي، شيمي (عمومي)، شيمي آلي، شيمي تجزيه، علم مواد، زيست مواد، علم مواد (عمومي)، علم و تكنولوژي پليمر، كامپوزيت، مهندسي مواد

ترتیب انتشار: دوماهانه

[wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_url="1" show_logo="1"]

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.