اسید سولفوریک | سولفات هیدروژن اسید سولفوریک (سولفات هیدروژن – H2SO4) : که در گذشته به آن جوهر گوگرد نیز گفته می شد، اسید معدنی ادامه مطلب