بوتانول نرمال | بوتیل الکل | بوتانول بوتانول نرمال (بوتیل الکل – بوتانول) : مایعی بی رنگ، خنثی با بوی ملایم الکلی می باشد. بوتانول ادامه مطلب