انیدرید استیک | اتانوئیک انیدرید انیدرید استیک یا اتانوئیک انیدرید : که اغلب به طور خلاصه به صورت Ac2O نمایش داده می شود. مایعی بی ادامه مطلب