رشته شیمی | بازار کار رشته شیمی هدف شیمی ، علم اتم‌ها ، پیوندها و مولکولهاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده ، چگونگی تغییرات و ادامه مطلب